FRIEDRICH ENGELS

VALSTIEČIŲ KARAS VOKIETIJOJE (1850)

ANTI-DIURINGAS (1877-1878)

ŠEIMOS, PRIVATINĖS NUOSAVYBĖS IR VALSTYBĖS KILMĖ (1884)