KARL MARX

ANKSTYVIEJI FILOSOFIJOS RAŠTAI (1844)

KAPITALAS I (1867)