SIGMUND FREUD TEKSTAI LIETUVIŲ KALBA

RAŠYTOJAS IR FANTAZAVIMAS (1908) 

NEJAUKA (1919) 
 

DOSTOJEVSKIS IR TĖVAŽUDYSTĖ (1928)